Kompetencer / Discipliner

 

Discipliner
Vi arbejder som rådgiver ved alle byggeprojekter. Vores specialer er boligbyggeri, erhvervsbyggeri, skole- og institutionsbyggeri, byggeri til idræt og kultur samt renovering og ombygning. Se eksempler på vores arbejde under Referencer.

Som rådgivende ingeniørfirma har vi kompetencer indenfor alle de gængse ingeniørdiscipliner som konstruktioner, VVS-installationer (herunder ventilation), køling og anlægsarbejder såvel som el-installationer og automatik. Vi lægger vægt på at være tværfaglige specialister og har et bredt netværk af fastknyttede samarbejdspartnere, som vi trækker på, når det er nødvendigt.

Vi yder uvildig rådgivning og lægger vægt på hurtigt at få overblikket over en byggeopgave. Læs mere om os som projektledere og byggeledere under de forskellige kompetencer.
Vi har gjort vores bedste siden 1960 og har ry for at kunne få ethvert projekt til at lykkes til alles tilfredshed.

Anlæg
Hos S. E. Brockhuus A/S har vi mange års erfaring med vidt forskellige typer af anlægsarbejde. Uanset hvilken anlægsopgave, vi løser, går vi til opgaven med professionalisme, godt overblik og en stram styring.

Gennem årene har vi blandt andet arbejdet med:

 • Veje, p-pladser, stier og andre belægningsarealer
 • Etablering af søer, for eksempel i forbindelse med regnvandsopsamling og forsinkelsesbassiner
 • Havneanlæg og kystsikring, blandt andet moler, anløbsbroer og mastekraner
 • Jordforurening, blandt andet miljøhåndtering af forurenet overskudsjord fra byggeprojekter.

Fundering
Når vi arbejder med fundering, har vi hos S. E. Brockhuus A/S stor nytte af vores tværfaglighed. Vi har arbejdet med alle typer af fundering gennem årene og kan hurtigt danne os et overblik over opgaven.

Vi løser alle opgaver indenfor fundering:

 • Almindelig fundering, for eksempel af bygninger og specialmaskiner
 • Pilotering, hvor vi funderer med pæle af beton og stål, herunder også minipæle
 • Efterfundering af eksisterende bygninger ved understøbning eller fundering med minipæle.

Konstruktioner
Vi har stor erfaring med alle opgaver indenfor konstruktioner og installationer.  Vi tager os også gerne af at lave de nødvendige tegninger og har brandstrategi og –dimensionering med som en naturlig del af vores overvejelser.
Når det gælder konstruktioner, arbejder vi med:

 • Beton – både elementer og in situ-betonkonstruktioner
 • Betonrenovering af eksisterende betonkonstruktioner, både in situ og elementer
 • Alt i træ som bjælker, søjler, spær, trærammekonstruktioner og bjælkehuse, herunder afhjælpning af råd og svamp
 • Alt i stålkonstruktioner, blandt andet bjælker, søjler og rammekonstruktioner
 • Tyndpladekonstruktioner i alle udformninger.

Kloak
Hos S. E. Brockhuus A/S har vi siden 1960 løst ingeniøropgaver i forbindelse med kloakering med omhu, akkuratesse og godt forarbejde. Som tværfaglige specialister og rådgivere sætter vi en ære i at komme vi hele vejen rundt om opgaverne.

Vi har været bredt omkring kloakering i årenes løb:

 • Kloakering ved naturlige gravitationsanlæg eller trykledninger, herunder pumpebrønde 
 • Regnvandsledninger, blandt andet faskiner og forsinkelsesbassiner
 • Drænledninger, herunder bortledning til for eksempel faskiner
 • Renseanlæg – minirenseanlæg, rodzoneanlæg, fedt- og olieudskiller samt septiktanke

VVS-installationer
Vi har gennem årene taget os af ingeniørarbejdet i forbindelse en række, meget forskellige VVS-installationer. Vores specialer er boligbyggeri, erhvervsbyggeri, skole- og institutionsbyggeri, byggeri til idræt og kultur samt renovering og ombygning.
Af gennemførte VVS-installationer kan vi nævne:

 • Afløbssystemer, blandt andet til special-væsker og storkøkkener
 • Installationer til både rent brugsvand og til genbrugsvand
 • Alle former for varmeanlæg såsom radiatorer, gulvarme, luftvarme, fancoils og varmepumper
 • Varmecentraler til forsyning af forskellige typer af bygningskomplekser, som fjernvarme, naturgas og olieanlæg samt flisfyr og pillefyr. 
 • Sprinkleranlæg tilpasset de enkelte bygninger, inklusive central og buffertank, når det var optimalt.

Grøn energi
Hos S. E. Brockhuus A/S arbejder vi gerne med løsninger til grøn energi, som kan skåne vores miljø. Vi har arbejdet med alle de gængse alternative energikilder i forbindelse med forskellige opgaver.
 
Vi arbejder blandt andet med:

 • Solvarmeanlæg, herunder bufferanlæg – bruges for eksempel ved faseskiftelager
 • Jordvarmeanlæg i alle størrelser. Disse anlæg udnytter jordens energi som varmekilde.

Ventilation
Fra de mange byggeprojekter, vi har været tilknyttet siden 1960, har vi erfaring med at etablere både mekanisk og naturlig ventilation.

Den mekaniske ventilation bruges både i private boliger og i industrien. Her sørger vi som rådgivende ingeniørfirma for det nødvendige overblik, så ventillationsløsningen bliver tilpasset jeres aktuelle behov og indeklimaet så godt som muligt. Det kan for eksempel være aktuelt at tilkoble genvinding og køling. 

Når det er muligt, råder vi til at sikre indeklimaet ved at lave naturlig ventilation i rummene. En måde at gøre det på, er at etablere automatisk udluftning, når luftens indhold af CO2 bliver for højt.

Køling
Som rådgivende ingeniører sørger vi for at indarbejde køling i bygge- og renoveringsplaner, når det er nødvendigt. Det samme har vi gjort i de mange projekter, vi har været tilknyttet gennem årene.
 
Køling er som regel nødvendig i:

 • Computerrum og i forbindelse med ventilationsanlæg og produktionsanlæg.
 • Industrien eller i en vinkælder, hvor det er optimalt at udforme et decideret klimarum med konstant temperatur og fugtighed.
 • Bygninger, hvor der skal opbevares fødevarer eller lignende, så I har behov for et køle- eller frostrum.

Hos S. E. Brockhuus A/S kan vi rådgive om de forskellige løsninger og sikre, at også køleløsningen bliver så god som mulig.

Gasarter og trykluft
Hos S. E. Brockhuus A/S har vi mange års erfaring som rådgiver, når det gælder tekniske installationer og fremføring af diverse gasarter, blandt andet ved industribyggeri og i forskellige laboratorier. Vi har også været med ved etablering af deciderede trykluftanlæg.

EL-installationer
Hvor er det mest optimalt at have el-installationerne - og hvilke ting skal vi tage højde for i den forbindelse? Det kan være svært at overskue alle tekniske detaljer i et byggeri. Her kan vi som rådgivende ingeniørfirma gøre en stor forskel.

Vi arbejder med mange forskellige typer af el-installation:

 • Forsyningsanlæg til byggekomplekser
 • Belysningsprojekter, der indeholder al den ønskede belysning i et bygningskompleks, også nød- og panikbelysning
 • Tavler – projektering af blandt andet hoved- og undertavlediagrammer
 • Svagstrøm – alt indenfor EDB, telefon, trådløs kommunikation, kaldeanlæg, forskellige overvågningsanlæg og AV-udstyr.

Akustik og støj
Hos S. E. Brockhuus A/S er vi eksperter i at tage højde for akustik og støj, når vi rådgiver ved forskellige byggeprojekter.

Det er vigtigt at sikre, at blandt andet møderum og sale har de korrekte akustiske forhold. Og det gælder i såvel eksisterende bygningsmasse som i de lokaler, der er på tegnebrættet. Som rådgiver sikrer vi den gode akustik ved at lave akustikberegninger og indarbejde den nødvendige akustikregulering i planerne forud for byggeprojektet.

For at forhindre støjgener udfører vi målinger og sørger for at indarbejde støjregulerende tiltag, når det er nødvendigt.

CAD- optegning
Der er mange fordele ved at lave en CAD-registrering af bygninger. På den måde ligger tegningerne altid klar, hvis I får lyst til at leje lokaler ud eller at udnytte rummene til noget andet. Vi har stor erfaring med både CAD-opmåling og CAD-optegning og tegner selvfølgelig i den seneste version af Autocad-programmet.

Vi laver optegninger både fra eksisterende papirtegninger og fra målinger, vi selv tager. Vi kan også hjælpe med arkitekt-optegning, ligesom vi selvfølgelig optegner alt, hvad vi selv projekter. Se også under Kompetencer.