Referencer / Boligbyggeri

 

  Sag Emne År Anlægssum Bygherre
  Nyhavn, København Renovering forslag 2018   Privat
  Krøyersvej, Klampenborg
 Udvidelse af stue
2018    Privat
  Hulkærvej, Hedehusene Afløb, varmetab & støjberegninger 2018   Privat
  Vilhelmshåbvej, Charlottenlund Rådgivning ifb. med huskøb 2018   Privat
  Ryttermarken, Farum   2017   Privat
  Vesterbrogade, Frederiksberg Renovering af badeværelse 2017   Privat
  Skydebanegade, Kbh. V. Ombygning, 2017   Privat
  Mågevej 2, Greve Beregning tilbygning 1. sal 2017   Privat
  Centerparken, Valby Projektforslag m. budget - ombygning af plejehjem til ungdomsboliger 2017   Valby Fonden
  Byvolden, Roskilde Bjælke beregning, bærende skillevæg 2017   privat
  Piniehøj, Rungsted Om- og tilbygning 2017   Privat
  Strandvejen, Hellerup Ombygning fra bolig til kontor 2017   Privat
  Ryvej, Virum Myndighedsbehandling 2017   Privat
  Egernvænget, Tappernøje Tjek af tagkonstruktion 2017   Privat
  Østerbrogade, København Ø. Tagudskiftning, beregninger 2017   AB Østerbrogade
  Nordtofteparken, Farum Vedligeholdelsesplan 2017   EF Nordtofteparken
  Birkebakken, Holte Konstruktionsombygning 2017   Privat
  Skovgårds Allé, Værløse Vedligeholdelsesplan 2017   Boligselskabet Borgerbo
  Degnestavnen, København NV Tæringer på brugsvandsanlæg 2017/2018   AB Skoleholdergården
  Ibstrupvænget, Gentofte Betonrenovering 65 tårne 2017/2019 24 mio. AB Ibstrupparken
  Banebrinken, Emdrup Tagrenovering 2017   Ejerforeningen
  Dommervænget, Roskilde Installationsskakte 2017   E.F. Dommervænget
  Emtedalen, Herlev Tagkonstruktion - bæreevne 2017   Ejerforeningen
  Søndre Strandvej, Helsingør Sætningsskader 2017   Privat
  Forårsvej, Charlottenlund Sænkning af kældergulv 2017   Privat
  L.E. Bruuns Vej, Charlottenlund Om- og tilbygningsforslag 2017   Privat
  Peblinge Dossering, København N. Åbning i etageadskille, trappehul 2017   Privat
  Skansehagevej, Rørvig Til- og ombygning 2017   Privat
  Sandkaj, København Ø. Bygherretilsyn 2017   Corpus Development ApS
  Skolevej, Glostrup Åbning i bærende væg 2016   Privat
  L.E. Bruuns Vej, Charlottenlund Omfangsdræn 2016   Privat
  Aggersvold Gods, Jyderup Skitseprojekt - Gæsteboliger 2016   HHPA ApS
  Jægersborg Allé, Charlottenlund Besigtigelse af hus 2016   Privat
  Brænderupvængevej, Gudbjerg Forprojekt - Ombygning af eksisterende hus 2016   Hempel
  Breddam, Græsted Konstruktionsberegninger ifb. opførelse af rundt hus 2016/pågår   Privat
  Rolftvej, Frederiksberg Nyt dørhul 2016   Privat
  Bloksberget, Klampenborg Besigtigelse af hus 2016   Privat
  Bellakarrerne, København S. Granskning af projekt 2016   Bellakvarter Projektselskab A/S
  Ved Gadekæret, Glostrup Statisk beregning 2016   Privat
  Schlegels Allé, København Nedlæggelse af bærende væg 2016   Privat
  Lille Strand Stræde, København Varmetabsberegning 2016   Ark. M. Maegaard
  Ved Skrænten, Vejlby Tilbygning 2016   Privat
  Gurrevej, Tikøb Nyt stuehus 2016   Privat
  Viborgvej, Helsingør Stabilisering tag - Forsikringssag 2016/2017   Privat
  Kystvej, Fanø Tilsyn med ombygning af sommerhus 2016/2017   Johan Schrøder
  Østerbrogade 84, København Ø Gårdsanering 2016   Adv. Bent Schou
  Østerbrogade 84, København Ø Drift- og vedligeholdelsesplan 2016   Adv. Bent Schou
  Borups Alle, København N. Udvidelse af dørhul 2016   Privat
  Gratiavej, Snekkersten Eftersyn af nyt hus 2016   Privat
  Park Alle, Brøndby Nyt dørhul 2016   Privat
  Hotelstien, Vedbæk Pælefundering 2016   Privat
  Tværbommen, Gentofte Byggeledelse 2016 22 mio. Lejerbo
  Kong Valdemars Vej, Roskilde Nybygget en fam. hus, Tilsyn 2016   Privat
  Vinkelvej, Lyngby Besigtigelse af ejendom 2015   Privat
  Koldinggade, København Ø. Tilstand- og vedligeholdelsesplan 2015   AB Koldinggade
  Alpehau, Martofte Sommerhus 2015   privat
  Bøgelyvej, Fredensborg Tilstandsbesigtigelse en fam. hus 2015   Privat
   Udbakken, Ballerup
 Tilbygning  2015    Privat
   Skovløbervej, Nyk.Sjælland
 Tilbygning af anneks
 2015    Privat
   Ørbækvej, Hørsholm
 Ombygning af brandstation til boliger
 2015/pågår    DT Bolig Ørbækvej ApS
   lang Müllers Alle, Roskilde
 Tagudbedring, forsikringsskade
 2015    Privat
  Linde Alle, Albertslund  Besigtigelse af bærende væg
 2015    Privat
  Hvidegårdsparken, Lyngby Renovering/Ombygning 2015   Privat
  Jagtvej 9-11, København 10 års vedligeholdelsesplan 2015   AB Serridslevgaard
  Gøderupvej, Roskilde Revner i hus 2015   Privat
  Prinsessegade, KøbenhavnK. Revner i gulv 2015   Privat
  Fanø  Husbesigtigelse 2014
 -  Johan Schrøder
  Frederikslundvej, Holte Poolbygning og garage 2014/2015 - Privat
  Valbyparken 35-95, Etape 2 Helhedsplan, terræn 2014 3,2 mio. AB Valbyparken
  Karrebæksminde Sommerhus renovering 2014/pågår 4,5 mio. Privat
  E.F.Dommervænget, Roskilde Energiregistrering 2014 0,1 mio. E.F. Dommervænget
  Oliebladsgade, Amager VVS installationer
45 Plejeboliger for psykiske handicappede
2014 45 mio. Lejerbo
  Stillidsvej, Greve Afhjælpning af sætningsskader 2014 0,9 mio. Privat
  Kighusvænget 6, Hillerød Deformeret tagkonstruktionsvurdering 2013 -

Privat

  Aggersvold Gods, Hovedbygning Facaderenovring 2013 - Aggersvold Gods ApS
  Fjordstjernen 84 plejeboliger, udbudsprojekt 2013/pågår 150 mio. Kildegården
  Valbygårdsvej 35-95 Terræn, gårdrenovering, cykelskur, belægning, kloak og højvandssikring 2013/pågår 12 mio. AB Valbyparken