Referencer / Erhvervsbyggeri

 
  Sag Emne År Anlægssum Bygherre
  Ny Møllevej, Lyngby Myndighedsbehandling ifb. ombygning 2019   Aquaporin
  Vestrehedevej, Roskilde Nyt domicil 2018/2019   Harley Davidson
  Litauen Alle, Høje Tåstrup Ny kontorbygning 2018/2019   Titan Container
  Høje Taastrup Boulevard, Tåstrup Trappehul/etageadskillelse 2018   Privat
  Skovdiget, AB-Hallen, Bagsværd Tagkonstruktion 2018   AB Hallen
  Skoleparken, Hillerød Energimærkning 2018   Privat
  Højvangen, Espergærde Ny produktionshal 2017   Carmo
  Højvangen, Espergærde Indretning velfærdsrum 2016   Carmo
  DGI-Byen Afhjælpning af vandindtrængning 2015   DGI-Byen
  Baltorpbakken, Ballerup Forslag med budget, nyt domicil 2015   Schültz Festudlejning
  Smedelundsgade, Holbæk Ombygning 2015   AL-Bank
  Københavns Lufthavne Ny hovedvagt 2014/2015   Københavns Lufthavne
  Ny Møllevej, Lyngby Ombygning, myndighedsbehandling m.m. 2015   Aquaporin
  Svanevang, Allerød Udvidelse af svejseafdeling m.v. 2014   Pre-Vac
  Borgervænget 7, Østerbro Køkkeninstallationer 2014   Region Hovedstaden
  Højvangen, Espergærde
 Diverse forslag til om- og tilbygning med budget
 2014/2017   Carmo A/S
  Mesterlodden, Gentofte Afstivning af skorsten 2014 0,2 mio. Privat
  Værftsvej 6A, Køge Tank på tag 2014 0,2 mio. Blue Point Pellets, Denmark
  Borgervænget 5-7, Østerbro Baderum, Kloak m.v. 2014 0,4 mio. Region Hovedstaden
  Borgervænget 5-7, Østerbro Tilsyn 2014 - Sahva
  Sydhavn Station, Sydhavn Afstivningsprojekt 2014 0,5 mio. Elindco
  Humlebæk Havn Stormflodsskader - Afhjælpningsforslag 2014 4,7 mio. Humlebæk Havn
  Frederiksborgvej, Helsinge Tandlægeklinik - forslag 2014 2,0 mio. Privat tandlæge
  Værftsvej 6B, Køge Forsyning til produktionsanlæg 2013/2014 1,0 mio. Blue Point Pellets, Denmark
  Aggervolds Gods Opsætning af husvindmøller 2014 - Johan Schrøder
  Sortedam Dossering 55 Indretning og ombygning af fredet ejendom 2013/2014
- Go Dream
  Borgervænget 7, Østerbro Ombygning af produktionslokale til kontor 2013/2014 - IM+ Region Hovedstad  
  Ledreborg Slot Slotsplads renovering 2013 - Kulturstyrelsen  
  Frederiksborgvej 16, Byporten Netto, konstruktionsvurderinger og terrænafvanding 2013 - Netto
  Meldgaard Aabenraa Ventilation 2013 1 mio. Meldgaard
  Hundige Havn, Hejren Udvidelse af vejbro 2013 0,6 mio. Hundige Havn
  Nordmarksvej 49, Jyllinge Elindco Kontor udvidelse 2013 - Elindco
  Steensgaard Gods, Flisfyr                     Etablering af 400 KW flisfyr i eksist. ladebygning samt fjernvarmeledninger i jord                             2013
6,5 mio. Steensgaard Gods
  Steensgaard Gods, Slagteri  Ombygning af mejeri til nyt gårdslagteri
2013/2014 16,7 mio. Steensgaard Gods
  AGV HHPA ApS 5 års eftersyn afhjælpning 2012/2013 - HHPA ApS
  Gyldenløvesgade 24, Søpavillonen Forslag med budget. Renovering af fredet ejendom 2012/2013  20 mio.   Go Dream 
  Vejlevej 123, Fredericia, YIT  Lejemålstegninger og målere og ventilations renovering  2012/2013  1 mio.  Corpus Development 
  Holstbjergvej, Albertslund Værkstedsgården, vandprojekt, forprojekt 2012/2013 1 mio. Ejerforeningens Værkstedsgård
  Kristianiagade 8, 1. sal Ombygning 2012/2013 0,5 mio. Jorks Ejendomsselskab
  Snedkervej 5, 4600 Køge Indretning lagerhotel 2012 - Hegela Erhvervsudlejning ApS
  Ishøj Søndergade 19 Renovering af hovedhus 2012 - Gl. Ishøjgaard A/S
  Omøgade 8, 2100 København Ø Parabol antenne montage 2012 0,3 mio.  
  Aggersvold Gods 5 års eftersyn 2012   HHPA ApS
  Præstemarksvej 17, 4000 Roskilde Ombygning, produktionshal og kontorer. Skitseprojekt. 2011-2012 20 mio. Atek
  Darupvang 13, 4000 Roskilde Bygningssyn 2011 1,2 mio. Advokat
  Præstemarksvej 17, 4000 Roskilde Bygningssyn 2011 12 mio. Atek
  Kvistgaard Jern & Metal Kloak og terrænbelægning 2011 3 mio. Kvistgaard Jern og Metal
  Ishøj Søndergade 19 Ny produktionshal 2011 13,5 mio. Gl. Ishøjgaard A/S
  Emdrupvej 72 Vinduesrenovering 2010 4 mio. TTIT
  Emdrupvej 72 Betonrenovering af rampe 2010 1,6 mio. TTIT
 

Emdrupvej 26, ombygning for Maaltidet

Etablering af nyt erhvervs køkken 2010 3,5 mio.

Maaltidet

  Ulstrupvej 21, Gørlev Dyreklinik Tilbygning og renovering 2009-2010 5 mio. Dyrlægerne
  Herlev Torv og butikker Til- og ombygning (W) 2009 80 mio. Herlev Torv
  Statoil Ejby Til-og ombygning. Færdiggørelse 2009 3 mio Jesper Frisenholm
  Israels Plads P-kælder

Betonrenovering, projektforslag

2009 25mio Q-Park
  Gate Gourmet 5000m2 produktionshal, til fly mad 2008-2009 30 mio Gate Gourmet
  Knoldvej 6 Ny stald 2008 2 mio Klaus W. Rasmussen
  Lyngby Tømmerhandel Ny 1. sal 2008 3 mio Lyngby Tømrerhandel
  Hornbæk Hospital Renovering/forstærkning af tagkonstruktion 2006 0,5 mio. Rigshospitalet
  Widex Domicil 35.000 m2 kontor og laboratorier(W) 2007-2008 600 mio Widex
  Aggersvold Gods, Gæsteværelser nord Indretning af 10 gæsteværelser i ny bygning 2007-2008 HHPA ApS
  Johs. Rasmussen Ny-og ombygning af firmadomicil 2007-2010 40 mio Johs. Rasmussen Svebølle A/S
  Ishøj Golfcenter Ombygning af klubhus 2007   0,5 mio  Ishøj Golfcenter
  Aggersvold Gods, Maskinhus Renovering. Forprojekt 2007 - Johan Schrøder 
  Aggersvold Gods, Staklade Indretning af svømmehal og festsal. Forprojekt 2007 - HHPA ApS 
  Ejby Industrivej 74 Tilbygning og ombygning af kontor 2006-2007 10 mio Connex A/S
  Astrup Gods Garagebygninger 2006-2007 3 mio Henrik Schrøder
  Aggersvold Gods, Administrationsbygning Ny administrationsbygning 2006-2007 - HHPA ApS
  Aggersvold Gods, Stald Stald til 25 heste 2006-2007 - HHPA ApS
  Aggersvold Gods, Ridehus Ridehus og udendørs ridebaner. Danmarks største tagintegrerede solvarmeanlæg 2006-2007 - HHPA ApS
  Veolia Transport 600 m2 administrationsbygning 2006    Veolia Transport Danmark A/S
  Hornbæk Hospital 600 mRenovering/forstærkning af tagkonstruktion 2006 0,5 mio Rigshospitalet
  Aggersvold Gods, Gæsteværelser syd Hus med 10 gæsteværelser og 1 medarbejderbolig. Delvis nybyg./renovering 2005-2006 HHPA ApS
  Aggersvold Gods, Varmecentral Varmecentral 450 KW flisfyr 2004-2005 Johan Schrøder
  Emdrupvej 72 11.000 m2 renovering/ombygning til Grafisk-, Pædagog-,  Lærer-, Medie- og journalisthøjskole  1997-2011   TTIT Ejendomme A/S Henrik Schrøder
  Emdrupvej 26 5.000 m2 om- og tilbygning. Kontorer, kantine, køkken, laboratorier, produktionslokaler m.v 1993-2011   Ejendommen Emdrupvej 26 Henrik Schrøder
  Radiometer 78.000 m2 om- og tilbygning. Indretning af rene rum, laboratorier, kontor, produktionsområder. DV planer m.v 1992-2007   Radiometer A/S
  Jet Benzinstationer 105 tankanlæg landet over. Modning/konstruktioner/Installationer 1987-2014   ConocoPhilips Danmark A/S